• 10/10/2015

  Thượng Hội Đồng, ngày thứ năm, 9 tháng Mười, 2015
 • 10/10/2015

  Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10, 2015
 • 09/10/2015

  Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình bước sang giai đoạn 2
 • 09/10/2015

  Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông
 • 09/10/2015

  Married couples speak before the Synod Assembly
 • 09/10/2015

  Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 01/10 – 07/10/2015: Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình
 • 09/10/2015

  Thượng Hội Đồng, ngày thứ tư, 8 tháng Mười, 2015
VIDEO CLIP HOẠT ĐỘNG
THĐGM ngày 08 tháng 10, 2015
THĐGM bước sang giai đoạn 2
Live: Họp báo THĐGM ngày 9/10/2015
BÀI VIẾT BẠN ĐỌC