• 26/03/2015

  Pope Francis General Audience 2015.03.25
 • 25/03/2015

  « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (25.3.2015 – Lễ Truyền Tin)
 • 25/03/2015

  Đức Thánh Cha duyệt lại chung kết Thông Điệp về môi sinh
 • 25/03/2015

  Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu chấp nhận đường lối của Chúa
 • 24/03/2015

  ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO HỌP ĐẦU NĂM
 • 24/03/2015

  Nghi thức tẩn liệm Cố Lm Nicôla Đinh Quang Điện
 • 24/03/2015

  Giương cao Con Người lên (24.3.2015 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)
VIDEO CLIP HOẠT ĐỘNG
Chúa Nhật Lễ Lá 29/03/2015 Nguồn: Youtube Vatican
Viết Cho Người bán Chúa Nguồn Youtube (Dòng Tên...
Pope Francis General Audience 2015.03.25 Nguồn:...
BÀI VIẾT BẠN ĐỌC