• 27/11/2015

  Đức Thánh Cha: ”Đừng đi tu vì tham vọng và lợi lộc”
 • 27/11/2015

  Đức Thánh Cha kêu gọi Hội nghị COP21 về sự thay đổi khí hậu
 • 26/11/2015

  Cập nhật 1 ĐGH ở Kenya
 • 26/11/2015

  Ngày thứ nhất ĐGH Phaxicô ở Kenya
 • 25/11/2015

  Phiên tòa đầu tiên xử Vatileaks 2
 • 25/11/2015

  Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Video cho 3 nước Phi châu
 • 22/11/2015

  Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: lễ Chúa Kitô Vua
TỔNG HỢP
Giật mình chuyện động vật báo ơn con người
Thú vật cũng có tình cảm và nhận thức. Vì vậy từ xưa đến nay đã có nhiều câu chuyện cảm động về sự báo ơn của loài vật
»  Luật cấm phá thai đã cứu cuộc đời Cristiano Ronaldo siêu sao bóng đá
»  Bài học để quên lại…
»  Dấu chỉ thời đại
VIDEO CLIP HOẠT ĐỘNG
Live: ĐGH Francis ở Uganda: Lễ Chào mừng
Live: ĐGH. Francis ở Kenya: Lễ chia tay
Live: ĐGH gặp gỡ Giới trẻ
BÀI VIẾT BẠN ĐỌC